Youtube là gì ? Tại sao nhiều người nhắc đến vậy ?

Youtube là gì ? Tại sao nhiều người nhắc đến vậy ?

Là gì ? 26-05-2019, 10:58

Youtube là một nền tảng khổng lồ được phát triển bởi Google, cho phép bạn đăng tải các video để lưu trữ và chia sẻ cho