Indonesia: Câu chuyện về các startup kỳ lân và số hóa

Trong vài năm trở lại đây, số lượng startup kỳ lân mới được sinh ra tại Indonesia đã tăng nhanh.

SaaS có thể trở thành thế mạnh mới trong lĩnh vực công nghệ Ấn Độ

Ngành công nghiệp phần mềm dưới dạng dịch vụ software-as-a-service - SaaS đang có tiềm năng trở thành thế mạnh mới trong lĩnh vực công nghệ của Ấn Độ.