PC-COVID không đơn thuần chỉ là bản cập nhật của ứng dụng Bluezone

Theo Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia, ứng dụng PC-COVID chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, hệ thống bên dưới được liên thông với rất nhiều nền tảng lớn khác nhau, từ nền tảng Quản lý tiêm chủng, Khai báo y tế Do đó,

Bước tiến dài trong sử dụng công nghệ chống dịch ở TP.HCM

Nhiều nền tảng CNTT được TP.HCM sử dụng trong tiêm chủng, chăm sóc F0 tại nhà, di chuyển, cứu trợ...

Xét nghiệm nhanh, trả kết quả sớm sẽ quyết định thắng lợi chiến dịch phòng, chống Covid-19

Việc triển khai nhanh, thần tốc, sớm ra đời các nền tảng, sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 trở thành nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu góp phần tạo thành quả trong công tác khống chế, kiểm soát dịch bệnh.