iPhone 8 và iPhone X vượt mặt iPhone 6s, iPhone 7 về tỷ lệ phần trăm người sử dụng iPhone

iPhone 8 và iPhone X vượt mặt iPhone 6s, iPhone 7 về tỷ lệ phần trăm người sử dụng iPhone

Tin tức ICT 8-11-2017, 06:09

Cụ thể, công ty phân tích Localytics (appleinsider cho biết) đã chỉ ra rằng: iPhone X đạt 0.93% trong tổng số người