iPhone 8 chỉ có 2GB RAM, iPhone 8 Plus và X sẽ có 3GB RAM

iPhone 8 chỉ có 2GB RAM, iPhone 8 Plus và X sẽ có 3GB RAM

Điện thoại 12-09-2017, 13:18

Càng đến gần giờ G, cấu hình phần cứng của iPhone thế hệ mới dần lộ diện ra ánh sáng. Và mới đây