iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus sẽ sốt giá khi về Việt Nam?

iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus sẽ sốt giá khi về Việt Nam?

Điện thoại 13-09-2017, 08:17

Bộ ba iPhone: iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus có thể sẽ gây sốt khi về Việt Nam nhưng tất nhiên, kèm theo đó là mức