Toàn bộ những thông tin đã biết về dòng iPhone 12 sẽ ra mắt vào mùa Thu năm nay

Toàn bộ những thông tin đã biết về dòng iPhone 12 sẽ ra mắt vào mùa Thu năm nay

Điện thoại 27-05-2020, 17:24

Nhà sản xuất lớn nhất của Apple là Foxconn khuyên nhà Táo nên giới thiệu dòng iPhone 12 trong khoảng thời gian diễn ra

Đơn đặt hàng linh kiện cho dòng iPhone 12 đã được Apple giải quyết xong

Đơn đặt hàng linh kiện cho dòng iPhone 12 đã được Apple giải quyết xong

Tin tức ICT 21-05-2020, 20:55

Theo một số nguồn đáng tin cậy, dòng iPhone 12 bao gồm iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max,