Chưa nên nâng cấp bản cập nhật iOS 8.4.1

Bản cập nhật iOS 8.4 đã ra đời vào cuối tháng 6 và hỗ trợ dịch vụ Apple Music còn bản iOS 8.4.1 mới ra mắt này chỉ được dùng để nâng cao hiệu suất hoạt động, sửa lỗi, đồng thời vá các lỗ hổng bảo mật.