Tin nhanh - 10 phút, 15.000 kính HTC Vive được đặt mua

Chiếc kính thực tế ảo của HTC rất đáng được chờ đợi, điều đó thể hiện ở số lượng đặt trước sản phẩm này khi HTC mở bán.