Augur sẵn sàng triển khai mainnet, hoán đổi token REP

Augur sẵn sàng triển khai mainnet, hoán đổi token REP

Tiền điện tử 9-07-2018, 10:35

Augur trước đó đã gọi vốn được 5,5 triệu USD vào năm 2015 khi chào bán token REP của nó, và đây là một trong những ICO