Hội nghị cấp cao ASEAN 2021: hàng loạt sáng kiến đẩy mạnh chuyển đổi số bao trùm

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác theo hình thức trực tuyến được tổ chức từ ngày 26 - 28/10. Đây là chuỗi các sự kiện cấp cao và quan trọng nhất của ASEAN trong năm, là hoạt động đối ngoại đa phương

ASEAN thông qua Chương trình nghị sự về chuyển đổi số

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN AEM lần thứ 50 được tổ chức trực tuyến vào ngày 8 - 9/9/2021 dưới sự chủ trì của Brunei đã thông qua Lộ trình Bandar Seri Begawan Chương trình nghị sự về chuyển đổi số của ASEAN nhằm thúc đẩy nền kinh tế BSBR.

Tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

Tiền kỹ thuật số do Ngân hàng trung ương phát hành là tiền pháp định dưới dạng kỹ thuật số được phát hành bởi ngân hàng trung ương. Tiền kỹ thuật số do Ngân hàng trung ương phát hành tiền kỹ thuật số nhằm mục tiêu số hóa tiền mặt cung cấp một