CEO Hocmai: Các nền tảng edtech cần gia tăng tính cá nhân hóa trong học tập cho học sinh

Theo CEO Hocmai Phạm Giang Linh, các nền tảng edtech cần gia tăng tính cá nhân hóa trong học tập cho học sinh, thông qua việc phân tích dữ liệu học tập của từng cá nhân một cách khoa học, bởi vì việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục có thể giúp

HOCMAI tặng miễn phí giải pháp toàn diện phục vụ giảng dạy trực tuyến

Ngày 13/9, hệ thống giáo dục Học Mãi HOCMAI trao tặng miễn phí giải pháp toàn diện ICAN Academy. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Chương trình Sóng và máy tính cho em do Bộ TTTT phối hợp với Bộ GDĐT phát động.