Những điều bạn cần biết về hệ điệu hành VOS 2.0

Những điều bạn cần biết về hệ điệu hành VOS 2.0

Tin tức ICT 9-09-2019, 18:20

Sắp tới, VOS 2.0 sẽ chính thức được lần đầu trang bị trên bộ ba Vsmart Live, Vsmart Star và chiếc Vsmart Joy 2+. Trong