An toàn lao động - Một mục tiêu AI hướng đến

Trí tuệ nhân tạo AI đã thực sự đóng vai trò quan trọng, tích cực lớn mạnh khi được ứng dụng nhiều ở mọi mặt đối với của đời sống xã hội con người và cũng nhờ điều này, các giá trị năng suất, chất lượng mới sẽ luôn được phát huy, tạo ra.

101 đội thi từ 7 nước ASEAN tham dự vòng thi sơ khảo sinh viên với ATTT ASEAN 2021

Tiếp nối vòng thi khởi động diễn ra ngày 9/10/2021, vòng thi sơ khảo Cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin ATTT 2021 được tổ chức online ngày 16/10/2021, với điểm cầu chính tại Hà Nội.

Trung tâm điều hành thông minh phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Bằng việc tận dụng linh hoạt các thành phần công nghệ tích hợp trong Trung tâm Điều hành thông minh IOC, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT,

Thực hiện chuyển đổi số để minh bạch hóa công tác hải quan

Để tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu XNK được thông suốt, Tổng cục Hải quan đã thực hiện nhiều giải pháp để