Tương lai thị trường xe điện Việt Nam

Nếu vài năm trước, xe điện vẫn còn là một khái niệm khá là xa vời, thì nay nó được coi là một làn sóng mới trên thị trường ô tô tương lai. Các công ty khởi nghiệp và công ty tư nhân tại Việt Nam đang thúc đẩy sự phát triển và chấp nhận của xe điện

Xây dựng đô thị thông minh: Sớm giải bài toán nguồn lực tài chính và con người

Theo đánh giá, tiến trình xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc, đặc biệt liên quan đến đội ngũ nhân sự. Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Kinh tế Đô thị đã có cuộc trao đổi với chuyên gia quy hoạch - xây