Trung Quốc muốn chấn chỉnh cách người trẻ dành thời gian rảnh

Gần đây các cơ quan chức năng Trung Quốc đã chấn chỉnh lại hoạt động giải trí, cấm những hình tượng đàn ông nhưng lại “ẻo lả” và nhiều hình thức thiếu thẩm mỹ khác.

Samsung công bố #Team Unstoppable: khuyến khích giới trẻ bứt phá

TeamUnstoppable là sân chơi cho người trẻ có chung chí hướng, muốn chia sẻ những câu chuyện của mình để truyền cảm hứng và thúc đẩy người khác hành động.

Giới trẻ Việt Nam bỏ hơn 15 tiếng mỗi tuần cho việc sử dụng điện thoại

Có thể thấy giới trẻ Việt nam đã có quá nhiều thời gian dành cho chiếc điện thoại của mình. Các thống kê cụ thể sau đây có thể bạn cũng là một trong những người đã chi trả hơn 15 tiếng mỗi tuần.