Người dân Khmer ở Bạc Liêu: Nuôi trồng thủy, hải sản bằng khoa học - công nghệ cao

Là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, Bạc Liêu hiện có gần 67.000 người Khmer chiếm 7,66 dân số toàn tỉnh, cư trú đan xen với các dân tộc khác. Những năm gần đây, đời sống kinh tế - xã hội của người dân Khmer đã được thay đổi toàn diện nhờ áp

Đắk Lắk: Áp dụng khoa học công nghệ để giảm nghèo bền vững

Là một trong những tỉnh vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước, thời gian qua, Đắk Lắk đã xây dựng và triển khai nhiều chính sách, kế hoạch theo Đề án giảm nghèo của Nhà nước nhằm cải thiện đời sống, giảm thiểu số hộ nghèo trong toàn