Xây dựng luật chính phủ số: Đâu là những vấn đề trọng tâm của luật

Trong xu thế chuyển đổi số CĐS bùng nổ trên toàn cầu trong vòng hơn một thập niên qua, không chỉ khu vực tư nhân đang nỗ lực chuyển mình mà chính các chính phủ và các cơ quan khu vực công cũng đẩy nhanh tiến

EVN phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

Phát hành văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng số hóa các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... là những đổi mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả

Kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2021 của Thái Nguyên

Những nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính CCHC đã được ghi nhận ở kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2020. Theo đó, Thái Nguyên đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2019 và tăng 6 bậc so với