Những bức ảnh tuyệt đẹp đạt giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone năm 2020

Những bức ảnh tuyệt đẹp đạt giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone năm 2020

Điện thoại 23-07-2020, 06:58

Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone bắt đầu từ 13 năm trước và được dành riêng cho các thiết bị iOS. Những tác phẩm dự thi phải được chụp từ iPhone hoặc iPad. Đây là giải thưởng khá danh giá cho người dùng iOS trong suốt 13 năm qua.