Tựa game Plague Inc chuẩn bị ra mắt chế độ "giúp con người chống lại các đại dịch"

Tựa game Plague Inc chuẩn bị ra mắt chế độ "giúp con người chống lại các đại dịch"

Thế giới Games 25-03-2020, 19:40

Cụ thể theo thông cáo báo chí mới đây, nhà phát triển Ndemic Creations đứng sau tựa game Plague Inc đã tuyên bố rằng họ