Divoom Airbeat 30: Thiết kế thời trang, thể thao và khả năng chống nước nhẹ

Divoom Airbeat 30: Thiết kế thời trang, thể thao và khả năng chống nước nhẹ

Thiết bị số 6-06-2019, 15:20

Divoom Airbeat 30 có thiết kế ấn tượng với vòng tròn led RGB 16 Triệu màu (Aura Lightings) trên bề mặt giúp tạo ánh