iPhone X: Smartphone tương lai của Apple

iPhone X: Smartphone tương lai của Apple

Video Công nghệ 13-09-2017, 12:42

Và cuối cùng Apple đã cho mắt iPhone X với nhiều sự thay đổi về thiết kế, nâng cấp camera để phù hợp với công nghệ AR,