Đã có 70.000 chiếc Narzo 10 được bán ra tại Ấn Độ trong thời gian chưa tới 128 giây

Đã có 70.000 chiếc Narzo 10 được bán ra tại Ấn Độ trong thời gian chưa tới 128 giây

Điện thoại 19-05-2020, 16:07

Madhav Sheth, Giám đốc điều hành Realme Ấn Độ xác nhận rằng đã có 70.000 chiếc Narzo 10 được bán ra trong chưa tới 128