Điều gì đã xảy ra với chiếc máy tính mang sứ mệnh cao cả MacBook 12 inch?

Điều gì đã xảy ra với chiếc máy tính mang sứ mệnh cao cả MacBook 12 inch?

Máy tính 10-07-2019, 17:40

Vào thứ ba, Apple đã thông báo những dòng MacBook nào sẽ được công ty tiếp tục cập nhật và dòng nào sẽ bị ngừng lại.