Cùng tham dự gameshow truyền hình "Hành trinh kỳ thú ESCGO" để nhận "mưa quà tặng"

Cùng tham dự gameshow truyền hình "Hành trinh kỳ thú ESCGO" để nhận "mưa quà tặng"

Thế giới Games 1-01-2017, 13:25

Sự kiện này được tổ chức nhằm tăng cường thêm mối liên kết hữu nghị giữa các ESC trong khu vực để hướng tới gắn kết