Đi tìm nghệ thuật phòng, chống tấn công mạng

Các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, kẻ tấn công đã bắt đầu hoạt động có tổ chức và chuyên nghiệp hơn. Theo đó, các chuyên gia bảo mật cần có những cách để ứng phó linh hoạt.

Giải pháp thúc đẩy CĐS nông nghiệp khắc phục sản xuất manh mún, nhỏ lẻ

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đã nhấn mạnh chuyển đổi số CĐS nông nghiệp để khắc phục sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và thiếu liên kết tại tại hội thảo chuyên đề 9 CĐS nông nghiệp - nông thôn trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện

Để tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong cuộc cách mạng 4.0

Tôn giáo trong thời đại công nghiệp 4.0 cũng đứng trước những cơ hội và thách thức. Để hạn chế mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực của tôn giáo, đưa tôn giáo đồng hành cùng dân tộc là yêu cầu chiến lược, cần thiết để phục vụ cho lợi ích quốc gia,

Mạng xã hội 3SR và mục tiêu "cuộc sống không có rác thải"

Tại Techfest Connect 2021, dự án mạng xã hội tái tuần hoàn rác thải thông minh 3SR đã huy động 10.000 USD từ Quỹ SRI và hai nhà bao tiêu đầu ra là Tân Hưng và ASA Việt Nam...

Bãi đỗ xe thông minh - điều kiện tiên quyết cho TPTM

Các thành phố thông minh TPTM đang nhận được nhiều sự quan tâm khi sử dụng IoT, trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn để cách mạng hóa cuộc sống đô thị và hứa hẹn mang lại hiệu quả, tiện lợi.

Ứng dụng AI trong trong một số lĩnh vực tại Việt Nam và đề xuất

Trí tuệ nhân tạo AI đang được ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Để đẩy mạnh sự phát triển của AI, đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030.

Đài Loan kiến tạo hệ sinh thái TPTM hiệu quả hơn trong tương lai

Thành phố thông minh TPTM là xu thế tất yếu mà các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh phát triển với những tầm nhìn và chiến lược khác nhau. Chính quyền mở, sự tham gia của tất cả người dân và hợp tác công - tư là tầm nhìn và tinh thần cốt lõi

VNPT - Điển hình về cung cấp, kiến tạo các giải pháp số

Không chỉ được coi là đơn vị hình mẫu trong lĩnh vực viễn thông, mới đây, Tập đoàn VNPT lại được vinh danh khi xuất sắc lọt vào Top 2 công ty công nghệ uy tín nhất Việt Nam năm 2021 có đóng góp trong công tác chuyển đổi số CĐS và các giải pháp CNTT