Hiện đại hóa công nghệ quan trắc để đánh giá đúng các rủi ro thiên tai

Hiện đại hóa công nghệ quan trắc, truyền tin, dự báo khí tượng thủy văn KTTV là nhiệm vụ hàng đầu của ngành KTTV hiện nay...

Chia sẻ dữ liệu mở - chìa khóa cho phát triển bền vững

Dữ liệu là nguồn tài nguyên đặc biệt được sinh ra trong quá trình con người sử dụng công nghệ. Tài nguyên dữ liệu càng dùng nhiều càng sinh ra nhiều, càng dùng nhiều càng tạo ra giá trị lớn, và càng chia sẻ càng có sự cộng hưởng, đây là khẳng định

Cơ quan nhà nước chia sẻ dữ liệu công dân đáp ứng giải quyết TTHC

Các cơ sở dữ liệu CSDL quốc gia được kết nối, chia sẻ sẽ phát huy được giá trị của dữ liệu giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, chất lượng dịch vụ công DVC và đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử CPĐT.

Thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ TTTT, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC-COVID do Ban Chi đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Phát triển dữ liệu mở, nguồn tài nguyên cho quá trình đổi mới và sáng tạo

Hiện nay ở Việt Nam, dữ liệu mở chưa thực sự phổ biến với đa số người dân. Tuy nhiên, trên thế giới, dữ liệu mở đã và đang là nguồn tài nguyên thực sự giá trị, góp phần làm phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề cấp thiết trong xã hội.

Tương lai dịch vụ tài chính số ở châu Á

Châu Á là đầu tàu tăng trưởng tiêu dùng của thế giới. Bỏ lỡ châu Á có thể bỏ lỡ một nửa bức tranh toàn cầu, một cơ hội tăng trưởng tiêu dùng trị giá 10.000 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Bảo hiểm xã hội chuẩn bị sẵn sàng danh mục dữ liệu mở để kết nối, chia sẻ

Bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam là đơn vị chủ quản của cơ sở dữ liệu CSDL quốc gia về bảo hiểm - 1 trong 6 CSDL quốc gia quan trọng.

Bảo vệ các thiết bị IoT - Giải pháp dựa trên DNS

Mặc dù các thiết bị IoT đang rất phổ biến trong cuộc sống, nhưng những rủ ro bảo mật vốn có đối với các thiết bị chia sẻ dữ liệu này vẫn chưa được giải quyết kịp thời