Bệnh viện K: Chuyển đổi số, phát huy hiệu quả điều trị thời điểm dịch Covid-19

Việc đưa chuyển đổi số vào khám chữa bệnh, hội chẩn từ xa hỗ trợ rất nhiều cho tuyến tỉnh, cơ sở và cho bản thân người bệnh. Trong đó, phát huy được vai trò tuyến cuối của Bệnh viện K trong điều trị bệnh nhân, đặt biệt trong thời điểm dịch Covid-19

Cần sớm triển khai cơ chế Sandbox trong lĩnh vực Y tế để thúc đẩy sản phẩm "Make in Viet Nam"

Theo VinBrain, các công ty công nghệ Việt có nhiều điều kiện thuận lợi để bắt kịp các nước tiên tiến trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, để thành một cường quốc về AI, Chính phủ cần sớm triển khai cơ chế Sandbox