Facebook trả 4,9 tỷ USD để bao che cho Mark Zuckerberg

Một nhóm cổ đông không hài lòng về quyết định này của hội đồng quản trị và quyết định khởi kiện.

Bill Gates bị các nhà đầu tư ép buộc phải từ chức

Sự ra đi sắp tới của Steve Ballmer - giám đốc điều hành của tập đoàn Microsoft dường như chưa làm hài lòng các nhà đầu tư hàng đầu . Họ đang kêu gọi Bill Gates từ chức chủ tịch Hội đồng quản trị.