Bphone B86 được cập nhật BOS 8.6.2: Nâng cấp về camera, tốc độ sạc,...

Bphone B86 được cập nhật BOS 8.6.2: Nâng cấp về camera, tốc độ sạc,...

Điện thoại 14-09-2020, 12:09

Bkav đã chính thức tung ra bản cập nhật phần mềm BOS 8.6.2 cho Bphone B86, với nhiều nâng cấp về camera, hiệu năng, tốc độ sạc và các tính năng khác nữa.

Bkav bắt đầu tung ra bản cập nhật phần mềm BOS 8.6 cho Bphone B86

Bkav bắt đầu tung ra bản cập nhật phần mềm BOS 8.6 cho Bphone B86

Điện thoại 9-07-2020, 12:38

Các máy Bphone B86 sẽ được cập nhật tự động lên BOS 8.6 chính thức, nếu muốn cập nhật ngay mời các bạn kết nối mạng và cập nhật bằng cách: Vào Cài đặt > Bản cập nhật hệ thống để cập nhật.