Đã có bản cập nhật Android 4.3 Jelly Bean cho Sony Xperia M

Sony Xperia M bắt đầu nhận được Android 4.3 Jelly Bean.