Gần 2700 cơ hội việc làm dành cho sinh viên PTIT tại tuần lễ tuyển dụng 2021

Các đơn vị tuyển dụng đã mang đến 2.689 cơ hội việc làm ở nhiều lĩnh vực cho sinh viên năm cuối của Học viện công nghệ BCVT PTIT tại tuần lễ việc làm và tuyển dụng trực tuyến - PTIT Career Week Online 2021.

Microsoft khởi động chương trình thu hẹp bất bình đẳng giới trong lĩnh vực công nghệ

Mới đây, Microsoft và 13 doanh nghiệp DN khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã khởi động chương trình Code Without Barriers Code Không rào cản nhằm thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và đám mây