Thông tin về công suất tiêu thụ điện tối đa của điều hòa có ý nghĩa gì?

Thông tin về công suất tiêu thụ điện tối đa của điều hòa có ý nghĩa gì?

Thiết bị số 11-03-2019, 10:10

Công suất tiêu thụ điện tối đa được nhà sản xuất in trên nhãn sản phẩm, chỉ số này quy đổi từ công suất định mức (công