Đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được chú trọng xuất bản

Sáng 30/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội thảo xuất bản, truyền thông sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật và Công ty cổ phần sách Alpha đã ký kết hợp tác và giới thiệu sách.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần phải có những đột phá mới

Trước những cơ hội và thách thức mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư CMCN 4.0, để đáp ứng nhu cầu phát triển, Việt Nam cần phải nâng cao chất lượng nguồn lao động với những đột phá mới trong đào tạo.

Phát triển năng lượng xanh, sạch, tái tạo giúp Việt Nam đẩy mạnh, phát triển quá trình CNH/HĐH đất nước

Hướng đến mục tiêu đổi mới cơ cấu, phát triển nền kinh tế - xã hội Việt Nam tăng trưởng bền vững, đồng thời, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNH/HĐH đất nước góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, sự cạnh tranh của nền kinh tế

Những cuốn sách chất lượng cao góp phần nâng cao dân trí, động lực phát triển đất nước

Giải thưởng Sách Quốc gia đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần sáng tạo, cống hiến của những người làm công tác nghiên cứu, sáng tác, biên soạn sách động viên sự nỗ lực của các nhà xuất bản NXB, cơ sở in, đơn vị phát hành sách Việt Nam trong

Thúc đẩy phát triển các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ

Đại dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các nền kinh tế. Để thích ứng với trạng thái bình thường mới và sự thay đổi về xu hướng cũng như hành vi tiêu dùng, các doanh nghiệp DN cần thay đổi và

Ứng dụng công nghệ số để công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước

Các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trao đổi, đề xuất nhiều ý kiến sâu sắc để thúc đẩy công nghiệp hoá - hiện đại hoá CNH-HĐH tại Việt Nam.