Chúng ta nên tin tưởng bao nhiêu vào bảo mật sinh trắc học?

Bảo mật sinh trắc học đã quen thuộc với chúng ta. Bảo mật sinh trắc học đã giải phóng con người khỏi việc phải nhớ hàng tá mật khẩu tài khoản phức tạp. Vậy bảo mật sinh trắc học có phải là một giải pháp bảo mật tuyệt đối an toàn hay không

Hơn 36,28 triệu tỷ đồng được giao dịch qua Internet và di động trong 9 tháng

Gian lận thanh toán ngày càng tinh vi nên các ngân hàng muốn sớm tiếp cận dữ liệu dân cư quốc gia từ Bộ Công an để phòng tránh rủi ro...

Nhân tố con người trong an ninh mạng

Yếu tố con người là khâu yếu nhất trong việc tạo ra các môi trường số hóa an toàn và bảo mật. Tuy nhiên, trực giác của con người lại có thể là giải pháp giúp ngăn chặn một số mối đe dọa mạng.