Soi chi tiết Mac Pro 2019: Hàng loạt tùy chọn cấu hình khác nhau

Soi chi tiết Mac Pro 2019: Hàng loạt tùy chọn cấu hình khác nhau

Máy tính 6-06-2019, 21:31

Phần thiết kế có lẽ không cần nói quá nhiều về bên ngoài, các bạn xem hình sẽ dễ tưởng tượng hơn. Bên trong Apple sẽ