7 ứng dụng, game hay, có phí nhưng đang FREE cho iPhone, iPad(29/9 )

7 ứng dụng, game hay, có phí nhưng đang FREE cho iPhone, iPad(29/9 )

Điện thoại 29-09-2017, 08:32

Hiện có 7 ứng dụng iOS tính phí được miễn phí có thời hạn, và dĩ nhiên mốc thời gian này không được các nhà phát triển

6 ứng dụng, game hay, có phí nhưng đang FREE cho iPhone, iPad(25/9 )

6 ứng dụng, game hay, có phí nhưng đang FREE cho iPhone, iPad(25/9 )

Điện thoại 25-09-2017, 11:22

Hiện có 6 ứng dụng iOS tính phí được miễn phí có thời hạn, và dĩ nhiên mốc thời gian này không được các nhà phát triển