Những câu lệnh Google Assistant tiếng Việt hữu ích

Những câu lệnh Google Assistant tiếng Việt hữu ích

Thủ thuật 9-05-2019, 19:10

Chắc có nhiều người vẫn đang thắc mắc, Google Assistant làm được những gì? Chúng ta phải làm gì để phát huy tối đa khả

Cách gọi Google Assistant khi khóa màn hình

Cách gọi Google Assistant khi khóa màn hình

Thủ thuật 6-05-2019, 19:20

Trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt được đánh giá rất cao, trợ lý ảo có khả năng nhận diện rất tốt giọng nói của cả 3

Những điều thú vị mà Google Assistant có thể làm được

Những điều thú vị mà Google Assistant có thể làm được

Thủ thuật 4-05-2019, 15:30

Trợ lý ảo Google được đánh giá là hoạt động rất hiệu quả, các yêu cầu của người dùng được đáp ứng cao hơn cả kỳ vọng.