Nỗ lực bắt kịp, tiến cùng, vươn lên trong quản lý thuế so với khu vực và thế giới

Dự hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, do Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tổ chức sáng 21/11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ngành tài chính, ngành thuế tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hơn nữa Hệ thống hóa đơn điện tử bảo

Nhiều dây chuyền công nghệ tại Việt Nam tụt hậu đến cả hơn nửa thế kỷ

Thực tế này khiến phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chưa đủ năng lực để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao…

Để tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong cuộc cách mạng 4.0

Tôn giáo trong thời đại công nghiệp 4.0 cũng đứng trước những cơ hội và thách thức. Để hạn chế mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực của tôn giáo, đưa tôn giáo đồng hành cùng dân tộc là yêu cầu chiến lược, cần thiết để phục vụ cho lợi ích quốc gia,

Tôn giáo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tôn giáo là một hiện tượng lịch sử, một sản phẩm của thời đại lịch sử nhất định, do vậy tôn giáo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng mang đầy đủ phẩm chất của thời đại công nghiệp 4.0.

Thúc đẩy phát triển các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ

Đại dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các nền kinh tế. Để thích ứng với trạng thái bình thường mới và sự thay đổi về xu hướng cũng như hành vi tiêu dùng, các doanh nghiệp DN cần thay đổi và

ĐTTM cần phải lượng hóa được các tiêu chí thông minh

Việc áp dụng đô thị thông minh ĐTTM cần được trở thành ưu tiên trong phát triển các khu đô thị mới và các công trình xây dựng mới. Đối với khu vực đô thị hiện hữu, từng bước giải quyết thông minh từng phần, đảm bảo sự phù hợp về nguồn lực, năng lực

Lấy DN là trung tâm của quá trình phát triển sản xuất thông minh

Do mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp DN còn thấp, Bộ Công thương đã xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số CĐS để phát triển sản xuất thông minh giai đoạn 2021 - 2030, với quan điểm lấy DN là trung tâm. Từ đó giải quyết các thách

Ứng dụng AI trong trong một số lĩnh vực tại Việt Nam và đề xuất

Trí tuệ nhân tạo AI đang được ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Để đẩy mạnh sự phát triển của AI, đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030.