Ra mắt Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trực tuyến

Nền tảng này sẽ hỗ trợ nhân viên y tế trong việc quản lý và lấy mẫu xét nghiệm, khắc phục tình trạng chờ đợi và trả kết quả chậm, giảm tải cho đội ngũ y tế đang phải thao tác thủ công trong với khối lượng mẫu lớn.

Infographic: Thông điệp 5T mới của Bộ Y tế là gì

Hôm nay Bộ Y Tế Việt Nam vừa đưa ra Thông điệp 5T - Chống dịch Covid19 giai đoạn mới. Được Bộ gọi là “pháo đài chống dịch” trong thời điểm cả nước đang tăng cường giãn xách xã hội theo CT16 để phòng…