Cải cách hành chính nhà nước phải bắt nguồn từ thực tiễn của mỗi quốc gia

Cải cách hành chính nhà nước liên quan tới nhiều yếu tố mang tính nội tại của từng quốc gia trong mỗi giai đoạn, do đó không có một nền hành chính khuôn mẫu cho tất cả các nước.

Tiền Giang: Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT để phục vụ người dân tốt hơn

Trong những năm trở lại đây, Tiền Giang là một trong những tỉnh nằm trong tốp 10 của cả nước về chỉ số Sẵn sàng ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ICT Index. Tiền Giang đã và đang từng bước hoàn thiện nền tảng xây

Các nội dung cải cách hành chính trọng tâm, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trước đại dịch COVID-19

Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2031 được Chính phủ ban hành đề ra 6 nội dung trọng tâm cần cải cách mạnh mẽ, góp sức hỗ trợ các doanh nghiệp hồi sinh.

Cải cách hành chính: Cần tăng cường các tiện ích thông minh, nền tảng số

Tăng cường ứng dụng CNTT và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp DN khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính TTHC