Cựu kỹ sư của Apple không nhận là đồng sáng lập trong bằng sáng chế Qualcomm

Cựu kỹ sư của Apple không nhận là đồng sáng lập trong bằng sáng chế Qualcomm

Tin tức ICT 12-03-2019, 12:30

Apple nói rằng Siva đã giúp phát minh ra công nghệ trong thời gian làm việc tại Apple mà Qualcomm đã cấp bằng sáng chế.

Apple muốn 1 kỹ sư của mình được ghi nhận trong bằng sáng chế Qualcomm

Apple muốn 1 kỹ sư của mình được ghi nhận trong bằng sáng chế Qualcomm

Tin tức ICT 6-03-2019, 11:30

Qualcomm đang kiện Apple về ba bằng sáng chế, trong đó hãng cáo buộc iPhone đã vi phạm. Theo báo cáo của CNET, Apple