FPT hỗ trợ Bắc Giang chuyển đổi số toàn diện từ cơ quan nhà nước cho đến người dân

Ngày 3/10, FPT và UBND tỉnh Bắc Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số CĐS tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thỏa thuận nhằm đẩy mạnh CĐS trên địa bàn tỉnh, chuyển đổi tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước CQNN, đến doanh nghiệp DN,

Bắc Giang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số CĐS của Bộ TTTT, Bắc Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp DN trên địa bàn tỉnh CĐS.