Nâng cao khả năng “phòng thủ” email trên nền tảng đám mây

Các cuộc tấn công email ngày càng trở nên tinh vi hơn, khiến các tổ chức, doanh nghiệp DN có nguy cơ bị vi phạm dữ liệu và tổn thất lớn về tài chính. Khi tội phạm mạng và các mối đe dọa trở nên tiên tiến hơn, các nhóm bảo mật nhận thấy họ cần các

Tối ưu hóa bảo mật hệ thống trên Amazon Web Services

Trong quá trình chuyển đổi số CĐS và phát triển kinh tế số, thông tin là tài sản quan trọng mà các doanh nghiệp DN phải bảo vệ. Trước bối cảnh các mối đe dọa về an ninh thông tin ngày càng tăng, việc triển khai các giải pháp bảo mật khi chuyển đổi

Giải pháp bảo mật cho DN trong chuyển đổi số với VNG Cloud

Việc ứng dụng đám mây ngày càng phát triển tại Việt Nam, tuy nhiên, bên cạnh rất những lợi ích và sự linh hoạt từ các dịch vụ đám mây hiện có, các tổ chức, doanh nghiệp DN vẫn còn thận trọng trong việc chuyển dịch dữ liệu và ứng dụng lên mây. Do