Tổng Giám đốc IAEA gặp gỡ báo chí tại Việt Nam

Tổng Giám đốc IAEA gặp gỡ báo chí tại Việt Nam

Công nghệ 13-01-2014, 16:26

Sáng 09/01/2014, tại Hà Nội, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên