Bán nhân vật game 1,4 triệu USD với giá 500 USD

Bán nhân vật game 1,4 triệu USD với giá 500 USD

Thế giới Games 26-11-2019, 10:40

Trong đơn kiện gửi lên tòa án địa phương ở Tứ Xuyên, một người đàn ông cho biết đã cho bạn mình mượn tài khoản game