Hương sắc Việt Nam: Phải chiều nay, anh có em… đom đóm thôi trốn tìm ngoài bãi?

Hương sắc Việt Nam: Phải chiều nay, anh có em… đom đóm thôi trốn tìm ngoài bãi?

Thư viện ảnh 24-09-2017, 00:34

Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với