Xây dựng ĐTTM cần đặt trong tổng thể của quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Xây dựng đô thị thông minh ĐTTM chính là việc chuyển đổi số CĐS trong các đô thị, nhất thiết cần tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc và giải quyết các vấn đề chung của CĐS

Đấu tranh vấn nạn tin giả về phòng chống COVID-19 bảo đảm an ninh trật tự trong thời kỳ mới

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tin giả trên mạng xã hội, tránh việc người dân bị hoang mang, dao động đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước ta, đã đến lúc chúng ta cần thiết lập một vùng xanh trên

Ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự

Thực hiện chủ trương vì nhân dân phục vụ, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân CAND đã có nhiều đổi mới trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch. Nổi bật là, việc ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật thông tin điện tử để