Apple Airpods và cuộc tháo chạy khỏi Trung Quốc

Apple Airpods và cuộc tháo chạy khỏi Trung Quốc

Thiết bị số 17-05-2020, 17:07

Vào giữa tháng 1, giữa Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất ký kết sơ bộ thỏa thuận giảm bớt những xung đột đã kéo dài gần