Xuất hiện hình ảnh Xiaomi Mi 9 với vân tay âm màn, màn hình giọt nước, 3 camera

Xuất hiện hình ảnh Xiaomi Mi 9 với vân tay âm màn, màn hình giọt nước, 3 camera

Điện thoại 13-02-2019, 18:40

Nếu đúng như hình ảnh Xiaomi Mi 9 này cho thấy thì có vẻ công ty đã hết ý tưởng trong thiết kế rồi. Mọi thứ đều như một